Geloof in actie

Morris Cerullo is reeds bijna 70 jaar actief met een wereldwijde bediening.
Vorig jaar herstelde hij van de ziekte 'vasculitis' die ongeneeslijk zou zijn
volgens zijn artsen op zijn leeftijd van destijds 84 jaar. God genas hem op
wonderbare wijze en geeft alsnog een vervolg aan zijn bediening. Kom 
naar Leiderdorp op vrijdag 14 juli. We geloven dat het u echt goed zal doen
en zegenen om te kunnen doorzegenen! WE ARE BLESSED TOT BLESS! 

Meer weten? Klik dan hier om door te gaan naar de website

 

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van
wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig
beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.

Jesaja 11:2 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Volop leven, eeuwig leven! Nu en voor altijd! Daarom heb ik dit boek geschreven met tips, tools en adviezen om te groeien en bloeien als wedergeboren gelovige. De machtige Drie-eenheid staat ons 24-7 ter beschikking: God onze Vader, Jezus onze Verlosser en de Heilige Geest onze Bron van Wijsheid.

Buiten Jezus is er geen veiligheid, in Hem is er geen angst, maar zekerheid.

Het boek telt 172 blz. en is te bestellen voor: €. 16,90 via danny@geloofinactie.nl incl. verzending. De gehele opbrengst van 300 boeken is voor st. Compassion.
 
Het is Gods wil dat Zijn kinderen gezond zijn.
Relatie met Hem, geloof in Zijn wonderbare Kracht leidt tot redding, herstel en genezing. 
Spreek het Woord van God uit over je leven en bent op weg naar genezing. zie ook Johannes 1: 1-5 Lees hier diverse bijbelverzen over genezing. Met toestemming van Guy Peh Ministries
 
 
 
Lees verder op het blog…..
Gehoorzaamheid aan God's principes is altijd de beste keuze en beslissing. Het brengt voorspoed en voorkomt of vermindert tegenspoed. 


Het logo heeft de betekenis dat we zullen floreren cq. standvastig blijven als we ons vasthouden aan ons geloof in Jezus in positieve omstandigheden en tijdens (grote) uitdagingen in ons leven. Ik geloof dat het belangrijk is, dat we het goede nieuws dienen te verspreiden en dat is ook de opdracht in de Bijbel. Zie Matteüs 16:15.

 

 
Televisie & radio
Artikel Danny in Max magazine
Nehemia


Zie www.nehemia.nl een snel groeiende kerk in Zwijndrecht. Extra gebouw ter uitbreiding gekocht.
Wekelijkse televisiediensten via www.family7.nl

De Levende Steen

De Levende Steen uitzendingen: elke zaterdag op SBS6
Levend geloof wekelijks op landelijke televisie
www.desteen.nl

Hour of Power televisie: elke zondag!

De televisie-uitzending is wekelijks op RTL 5 te zien van 08.00 uur tot 09.00 uuren de herhaling van 09.00 uur tot 10.00 uur, bekijk ook

Joyce Meyer
GrootnieuwsradioOp 1008 AM zie www.grootnieuwsradio.nl
Muziek, interviews en Bijbelstudies

Wij sponseren
© Geloofinactie.nl
Design: Av@nt